Hoe staan wij stil bij het leven?

Vieren en herdenken Jouw schoolagenda of de keukenkalender bij jouw thuis staat vol met datums waarop we leuke dingen vieren en droevige dingen herdenken. De manier waarop we dat doen is afhankelijk van wat er gevierd of herdacht wordt. Een …

Jurgen MarechalHoe staan wij stil bij het leven?