Epicurus’ Raadsel

Het is mogelijk om tot de conclusie te komen dat het bestaan van het kwaad onverzoenbaar is met het bestaan van een alwetende, almachtige en al-goede God. Als we iets moeten opgeven, is het het bestaan van God, omdat we …

Jurgen MarechalEpicurus’ Raadsel