Het ontologische Godsbewijs van Anselmus van Canterbury

Anselmus van Canterbury, later heilig verklaard, geloofde dat het mogelijk is om enkel door het gebruik van de rede aan te tonen dat God bestaat, de menselijke ziel onsterfelijk is en de Schrift geen fouten bevat. De meeste argumenten die …

Jurgen MarechalHet ontologische Godsbewijs van Anselmus van Canterbury