Van waar zal mijn hulp komen? Les 2

Vragen en opdrachten bij de film: Verdeel het werk goed, zodat jij je vooral op de film kunt concentreren.   Historisch onderzoek (maken in de groep) 1. Hoeveel Joden waren er in Nederland aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog? …

Jurgen MarechalVan waar zal mijn hulp komen? Les 2

Van waar zal mijn hulp komen? Les: 1

  Voorbereidende opdrachten voor het kijken van de film “Van waar zal mijn hulp komen? – Het verhaal van de twee zusters: Fanny Rozelaar en Betty Meir”. Lees de volgende tekst: Een verhaal over de Holocaust wordt het best verteld …

Jurgen MarechalVan waar zal mijn hulp komen? Les: 1