De vijf godsbewijzen van Thomas van Aquino

Thomas van Aquino, Aquinas of Thomas Aquinas (Roccasecca, ± 28 januari 1225 — Fossanova, 7 maart 1274) was een Italiaanse filosoof en theoloog, die tot de scholastici gerekend wordt. Hij is de invloedrijkste systematische denker op theologisch en wijsgerig gebied …

Jurgen MarechalDe vijf godsbewijzen van Thomas van Aquino

Het ontologische Godsbewijs van Anselmus van Canterbury

Anselmus van Canterbury, later heilig verklaard, geloofde dat het mogelijk is om enkel door het gebruik van de rede aan te tonen dat God bestaat, de menselijke ziel onsterfelijk is en de Schrift geen fouten bevat. De meeste argumenten die …

Jurgen MarechalHet ontologische Godsbewijs van Anselmus van Canterbury

Epicurus’ Raadsel

Het is mogelijk om tot de conclusie te komen dat het bestaan van het kwaad onverzoenbaar is met het bestaan van een alwetende, almachtige en al-goede God. Als we iets moeten opgeven, is het het bestaan van God, omdat we …

Jurgen MarechalEpicurus’ Raadsel