Geloof jij in God?

Op mijn eerste sollicitatiegesprek werd mij, als aankomend docent levensbeschouwing, gevraagd of ik in god geloof. De rector, die mij deze vraag stelde verwachtte duidelijk een eenduidig antwoord. Toen ik met ‘ja’ en met ‘nee’ antwoordde kreeg ik niet eens …

Jurgen MarechalGeloof jij in God?