Les 3. De Dode Zeerollen en hun betekenis

In deze les kijken we naar een aantal van de teksten zelf, zowel naar de inhoud (wat staat erin?) als naar het materiaal (wat staat erop?).

https://itunesu.itunes.apple.com/enroll/EAH-LZN-HDH

Inleiding
De Dode Zeerollen zijn niet alleen iets van het verre verleden. De teksten zijn onderdeel van de tradities van het jodendom en christendom, tot op de dag van vandaag. Maar daarnaast zijn de Dode Zeerollen ook op een andere manier belangrijk, namelijk in de moderne politieke ontwikkelingen in het Midden Oosten. Dit is een gecompliceerde zaak, omdat de Dode Zeerollen in verschillende periodes zijn ontdekt, toen het gebied bij de Dode Zee in handen was van verschillende overheden (Brits Mandaat, Jordanië, Israël).Hierdoor ontstonden er conflicten, vooral rondom het eigendom van de Dode Zeerollen.
1. Wie claimen allemaal eigenaar te zijn van de Dode Zeerollen?
2. Hoe komt het dat er onduidelijkheid is over wie de eigenaar is?
3. Zou Nederland of het Drents Museum zich hiermee moeten bemoeien?
5. Waarom zijn de Dode Zeerollen zo belangrijk volgens prof. dr. Popović?
6. Welke mogelijke verklaring geeft prof. dr. Popović voor het niet aantreffen van het boek Esther?
7. Leg uit hoe de Dode Zeerollen ‘een inkijkje geven in het vormingsproces van wat later de Bijbel is gaan heten’.
8. Waarom is het van belang dat Paulus terminologie gebruikt die ook in de Qumran teksten te vinden is?
9. Had je er nog aan gedacht om jezelf doelen te stellen bij de les? Probeer een persoonlijk SMART-doel te formuleren bij les 3. De Dode Zeerollen en hun betekenis.
10. Waarom is het belangrijk om jezelf doelen te stellen bij datgene wat je leert?
Manuscripten
Er valt veel aan de manuscripten te zien, ook als je geen Hebreeuws, Aramees of Grieks kunt lezen. In dit deel van de les kijken we naar de fysieke manuscripten en komen we niet alleen iets te weten over wat erop is geschreven, maar ook wat de betekenis ervan is. Allereerst kun je kijken naar de indeling van een manuscript. Zo laat de foto van de Pesher Habakuk uit Grot 1 heel mooi zien hoe de kolommen zijn gemaakt: verticale lijnen om kolommen van elkaar te onderscheiden, en horizontale lijnen om daar binnen de woorden te schrijven. Net een moderne blocnote.
En je kunt zien hoe de Hebreeuwse letters, anders dan wij gewend zijn, niet op de lijn zijn geschreven, maar aan de lijnen hangen.Wanneer we de manuscripten bekijken, geven sommige ook bijzondere aanwijzingen over eigenaardigheden van de schrijvers/kopiisten en inzicht in hun gedachtewereld.
11. Bestudeer de Psalmenrol uit Grot 11, de ‘Dutch Cave’ en beschrijf wat je ziet.
12. Is er een woord duidelijk anders geschreven in de Psalmenrol dan de andere woorden, mogelijk zelfs in een andere taal? Het zijn vier letters en ze komen vaker voor in het manuscript.
13. Hebben we hier, in de Psalmenrol, alleen met een bijzondere schrijfwijze te maken of is er hier meer aan de hand? Welke joodse gedachtewereld ontsluit zich bijvoorbeeld in de vier letters in deze Dode Zeerol?
14. Bestudeer 4QTestimonia, wat op één vel leer is geschreven. De Godsnaam komt twee keer voor in deze tekst, anders dan in de Psalmenrol, die hiervoor is besproken. Waar in de tekst kun je God vinden? (Let op: Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen).
Tekst
De Psalmenrol uit Grot 11 is niet alleen vanwege de schrijfwijze van de Godsnaam interessant, maar is ook van belang omdat er (1) meer dan 150 Psalmen in staan, dan die we nu uit de Bijbel kennen en (2) omdat de volgorde van individuele Psalmen ook anders is dan nu in de tekst. Het is een prachtig voorbeeld van een Bijbelse tekst, maar anders dan zoals we die nu kennen.
We kijken nu naar een ander voorbeeld, de Tempelrol uit Grot 11. Ook een mooi voorbeeld van een tekst die we al kenden, maar op deze manier toch ook weer niet.
15. Lees de volgende passage uit de Tempelrol:
11QTempelrol a51:11–18 
   11 Stel in al uw steden rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen
   12 voor een zuivere rechtspraak. En zij zullen niet partijdig zijn bij de rechtspraak, en zij zullen geen steekpenning aannemen, en
   13 zij zullen niet de rechtsgang beïnvloeden, want een steekpenning beïnvloedt de rechtsgang, verdraait de uitspraken van het recht, en verblindt
   14 de ogen van de wijzen. Het veroorzaakt grote schuld en verontreinigt het Huis door
   15 zondige ongerechtigheid. Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en
   16 het land betreden en in bezit nemen dat ik u zal geven om het voor altijd te bezitten. En de man
   17 die een steekpenning aanneemt en een rechtvaardige rechtsgang beïnvloedt, zal ter dood worden gebracht: u zult er niet voor terugschrikken
   18 hem te doden.
 
16. Vergelijk 11QTempelrol a51:11–18 met de volgende passage uit Deuteronomium 16:18-20. De opdracht is eenvoudig: kijk en vergelijk. Bij het kijken, vergelijken, het opsporen van de overeenkomsten en de verschillen moet ook naar verklaringen daarvoor worden gezocht.
Deuteronomium 16:18-20
   18 Stel in al uw steden die de HEER, uw God, u in uw stamgebieden zal geven, rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor een zuivere         rechtspraak.
   19 U mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig zijn. U mag geen steekpenning aannemen, want een steekpenning verblindt de ogen van de wijzen en verdraait de uitspraken van de rechtvaardigen.
   20 Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het land dat de HEER, uw God, u zal geven, in bezit nemen.
17. Waar gaan de teksten 11QTempelrol a51:11–18 en Deuteronomium 16:18-20 over?
18. Welke verschillen zie je tussen de teksten 11QTempelrol a51:11–18 en Deuteronomium 16:18-20?
19. Komt God wel of niet voor in de Tempelrol?
20. Wat voor een tekst was de Tempelrol eigenlijk?
21. Omschrijf het begrip Deuteronomium in relatie tot het Jodendom en de Tenach.
22. Wat is volgens het Jodendom ‘De Eerste Wet”?
23. In het Oude Testament zelf zie je al het proces van actualiseren en interpreteren, want de wetten in Exodus en Deuteronomium zijn niet altijd exact hetzelfde, zelfs niet in de Tien Geboden van Exodus 20 en Deuteronomium 5. Zet, aan de hand  van een bijbel, de verschillen, met betrekking tot de Tien Geboden, tussen Exodus 20 en Deuteronomium 5 tegenover elkaar? Welke conclusie(s) zou je hieruit kunnen trekken?
24. Zou de Tempelrol een soort van derde wet kunnen zijn geweest, voor in ieder geval sommige Joden?

 

Jurgen MarechalLes 3. De Dode Zeerollen en hun betekenis