Les 2: De wereld van de Dode Zeerollen

Inleiding

https://itunesu.itunes.apple.com/enroll/EAH-LZN-HDH

Tijdens de vorige les hebben we geleerd wat de Dode Zeerollen zijn, hoe ze gevonden zijn en waarom ze verborgen zijn. Deze les gaat in op de wereld waarin ze zijn geschreven, gekopieerd, verzameld en uiteindelijk verborgen. We kijken naar de historische en politieke context en vooral naar de Joodse Opstand tegen Rome in de eerste eeuw n. Chr. en de vermoedelijke oorzaak, waarom de teksten in de grotten nabij Qumran zijn verborgen.
1. Probeer een persoonlijke SMART-doel te formuleren bij les 2. De wereld van de Dode Zeerollen.
De historische context
 
2. Bekijk de Tijdlijn van de Dode Zeerollen, die is gemaakt voor de tentoonstelling in het Drents Museum.
3. Wanneer is de nederzetting van Qumran vermoedelijk gebouwd?
4. Wie was “de baas” in Judea toen Qumran werd gebouwd?
5. Wanneer en over welk land regeerde Herodes de Grote?
6. Wanneer begon Herodes met de uitbouw van de tempel in Jeruzalem?
7. Wanneer en door wie is de nederzetting van Qumran waarschijnlijk verwoest?
8. Wanneer zijn de Dode Zeerollen vermoedelijk verstopt en waarom?
De Joodse opstand tegen Rome, 66-70 n. Chr.
9. Bekijk het eerste half uur van de docudrama van de BBC en probeer daarna de volgende vragen te beantwoorden.

10. Wat is de relatie tussen Romeinen, Judese elite en het Judese volk?
11. Hoe begint de onrust in Judea?
12. Wat willen de Judese opstandelingen?
13. Is de eis van de Judese opstandelingen haalbaar, volgens de leider Hanan ben-Hanan?
14. Bij opdracht 1, van deze tweede les, heb je drie persoonlijke doelen geformuleerd bij deze les. Het wordt nu tijd voor een zelfevaluatie, zoals in les 1 (opdracht 16), en als je het aandurft ook een ‘Peer assessment’.
15. Lees ter afsluiting van les 2 de volgende tekst:
Religie en cultuur zijn geen op zichzelf staande dingen, maar staan in een dynamische relatie tot elkaar. Religieuze ontwikkelingen vinden plaats in een culturele en historische context. De Dode Zeerollen zijn naar inhoud (wat staat er in de teksten geschreven) en ook naar de omstandigheden, waarin ze zijn verborgen, bepaald door de wereld waarin ze zijn geschreven en verstopt. Deze wereld werd gekenmerkt door afhankelijkheid en onafhankelijkheid van grotere rijken die Judea domineerden. Zo ook in het oude Judea, zo ook voor de Dode Zeerollen, het vroege Jodendom en de vroegste christenen van tweeduizend jaar geleden. In de volgende les gaan we nader in op een aantal van de teksten van de Dode Zeerollen zelf en hun betekenis.
Jurgen MarechalLes 2: De wereld van de Dode Zeerollen