Van waar zal mijn hulp komen? Les 2

Vragen en opdrachten bij de film:

Verdeel het werk goed, zodat jij je vooral op de film kunt concentreren.

 

Historisch onderzoek (maken in de groep)

1. Hoeveel Joden waren er in Nederland aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog?

2. Wat karakteriseerde hun leven toen? Wat gebeurde er in Nederland gedurende de nazi-bezetting?

3. Welke wetten werden er in Nederland tegen de Joden uitgevaardigd en waarom?

4. Noem een paar van die wetten op, die door de zusters in de film worden benoemd.

5. Wat was het aandeel van de Nederlandse samenleving, wat betreft de uitvoering van deze wetten?

6. Hadden alle Joden de mogelijkheid om onder te duiken?

 

Het leven van Fanny voor en tijdens de Holocaust (maken in de groep)

1. Hoe beschrijft de oudste zus haar familie van voor de oorlog?

2. Hoe beschrijft ze haar ervaringen in de Duitse school?

3. Noem hierbij de ervaring met haar geschiedenisleraar.

4. Hoe beschrijft ze haar band en activiteiten met de zionistische jeugdbeweging?

5. Hoe beschrijft ze haar gevoelens op de dag van de Duitse inval?

6. Hoe beschrijft ze haar bruiloft in de schaduw van het anti-Joodse beleid?

7. Wat waren de problemen waar ze mee te maken kreeg toen ze in de onderduik/ondergrondse ging?

8. Hoe leefde zij en haar echtgenoot in de onderduik?

9. Wat was volgens jou mogelijk het moeilijkste in deze realiteit?

10. Wat dacht ze voor de bevrijding over haar toekomst en welke boodschap wilde zij doorgeven aan haar zoon?

 

Het leven van Betty voor en tijdens de Holocaust (maken in de groep)

1. Hoe beschrijft de jongste zus haar familie van voor de oorlog?

2. Hoe beschrijft ze haar ervaringen in de Nederlandse school?

3. Hoe beschrijft ze haar gevoelens op de dag van de Duitse inval?

4. Waarom besloot ze om bij haar moeder te blijven?

5. Hoe bracht ze de dagen door in Westerbork?

6. Hoe beschrijft ze haar dagelijks leven in het kamp Bergen-Belsen?

7. Wat was het moeilijkst?

8. Hoe beschrijft zij de bevrijding?

 

Het leven van de redders (maken in de groep)

1. Wie waren de mensen die de oudste zus en haar echtgenoot hebben gered?

2. Hoe hebben zij hun leven thuis georganiseerd op het platteland tijdens de bezetting?

3.  Geef voorbeelden van de gevaren die zij op zich namen om het Joodse echtpaar te redden.

4. Geef voorbeelden van praktische gevolgen van het hebben van onderduikers, in het dagelijks leven van de redders.

 

Het lot van de baby Oeri (maken in de groep)

1. Waarom  moesten de jonge ouders van hun kindje Oeri gescheiden worden?

2. Hoe verklaarde zij de daden van de vrouw (pleegmoeder) die Oeri verborgen hield?

3. Welke rol speelde het uiterlijk van Oeri (blond haar en blauwe ogen) in zijn reddingsverhaal?

4. Welke behandeling kreeg Oeri in deze familie? Hoe werd het contact tussen Oeri en zijn moeder onderhouden?

5. Hoe herinnert Oeri zich als volwassene zijn jeugdjaren?

6. Welke anderen hebben meegeholpen om hem te kunnen verbergen?

 

Het leven na de Holocaust (maken in de groep)

1. Waarom zouden Fanny en Betty na de oorlog naar Israël zijn geëmigreerd?

2. Zijn alle Joden die de oorlog hebben overleefd naar Israël geëmigreerd?

3. Leg uit. Wat doet het met Fanny en Betty om terug te keren naar de plaatsen van hun geschiedenis?

4. Wat vind je ervan dat Fanny zegt, dat de huidige generatie van Duitse scholieren geen schuld dragen voor de oorlog?

5. Op welke wijze spreken Fanny en Betty over hun huidige familie?

6. Welke bijdragen leveren de huidige familieleden aan de film?

7. De begeleidende muziek is gemaakt door een kleinzoon van Fanny, op de tekst van de Hagada van Pesach.

8. Hoe staat dit muziekstuk in verhouding tot het verhaal van Fanny en Betty. Waarom eindigt de film met een familiefoto van Fanny en Betty tussen kinderen en kleinkinderen?

 

Afsluitende vragen (individueel maken)

  1. Wat heeft op jou in het bijzonder veel indruk gemaakt? Wat was voor jou nieuw?
  2. Noem een paar historische feiten die jij uit de film hebt gehaald.
  3. Wat vind je ervan dat Fanny zegt, dat de huidige generatie van Duitse scholieren geen schuld draagt voor de oorlog?
  4. Wat waren de moeilijkste beslissingen die Fanny en Betty hebben moeten nemen gedurende de Holocaust?
  5. Welke conclusies en lessen kunnen wij uit het verhaal van Fanny en Betty halen?
  6. Waarom keren Fanny en Betty in deze film terug naar de plaatsen uit hun geschiedenis?
  7. Welke andere vragen kwamen bij jullie op tijdens het kijken naar de film?
  8. Waar komt de titel van de film vandaan? Waarom is voor deze titel gekozen?

 

Jurgen MarechalVan waar zal mijn hulp komen? Les 2