Er zijn veel manieren om iets over de wereld te weten te komen. Cultuurvakken als filosofie, theologie, geschiedenis en levensbeschouwing houden zich vooral bezig met alles wat mensen hebben bedacht en gemaakt. Ze houden zich allemaal bezig met het bestuderen van de menselijke samenleving, met hier en daar wat accentverschillen.

Het verschil tussen de verschillende disciplines is niet het onderwerp, maar de vragen die aan het onderwerp gesteld worden. De historicus vraagt zich af hoe het vroeger was en hoe het nu is, wat er in de loop der tijden is veranderd of juist hetzelfde gebleven. De andere disciplines zijn meer geïnteresseerd in hoe mensen voorlopige antwoorden formuleren op de uiteindelijke zin- en ethische vraag. Ze vragen zich af of het leven uiteindelijk de moeite waard is en hoe de mens uiteindelijk goed behoort te handelen.

Op mijn website kun je bestuderen hoe mensen door de eeuwen heen voorlopige antwoorden hebben geformuleerd op de verschillende levensvragen. In de loop der geschiedenis zijn er telkens weer verschillende voorlopige antwoorden geformuleerd, die ook nu nog het bestuderen waard zijn. Inspirerende personen, belangrijke geschriften en revolutionaire ideeën gaan ons, op deze website, 
een beeld geven van de levensbeschouwelijke opvattingen van de mens door de eeuwen heen.


Kortom: Levensbeschouwing in context.

Jurgen MarechalWelkom